O NAMA

  • TVRTKA ZA REVIZIJU , RA?UNOVODSTVO I SAVJETOVANJE? Sukno d.o.o. ima svoju dugogodi?nju tradiciju.

    Registrirana je Rje?enjem Okru?nog privrednog suda u Zagrebu pod brojem 1-30799 od 18.01.1994. g., te je temeljem ?lanka 6. stavka 4. Zakona o reviziji, Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo rje?enje pod brojem 513-12/93-5 koji se izdaje dozvola za rad.

  • VIZIJA

    Tvrtka Sukno d.o.o. prepoznatljiva je po mladom timu stru?njaka koji svojom profesionalno??u, a?urno??u, ljubazno??u i kvalitetom rada nastoji maksimalno zadovoljiti potrebe klijenata.

    Poseban odnos koji sa svojim klijentima gradimo sinonim je opravdanim danim nam povjerenjem. Tako na?e usluge nisu samo zakonske potrebe, ve? i potrebe na?ih klijenata u svrhu boljeg poslovanja.

    Na?a filozofija i akcije usmjerene su na uspje?nu povezanost izme?u na?ih klijenata, zaposlenika, zajednice i okoline.

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.